De website van Toerisme Hageland is niet langer actief.
De vzw Toerisme Hageland is een vzw in vereffening sinds juni 2015.

Voor toeristische informatie kunt u zich wenden tot één van de toeristische kantoren in het Hageland.